SAT (scholastic aptitude test)

SAT (scholastic aptitude test) sınavına hazırlanan öğrenciler için kurs programı; SAT sınavında yer alan kapsadığı konuların anlatımı, tekrarı ve yoğun test çalışmalarından oluşmaktadır. Sınıflarımız 12 - 16 kişilik seviye gruplarıdır. SAT gruplarımız hafta içi sınıfları / hafta sonu sınıfları olmak üzere gruplara ayrılır.

AT hazırlık gruplarımızda haftalık zorunlu dersler dışında, rehberlik servisimiz öğrencilerimize grup olarak ya da bire bir etüd dersleri programlamakta, öğrencilerimiz deneme sınavı ya da tarama sınavı sonuçlarına göre ek derslerden yararlanmaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri taktirde, eksik oldukları derslerden veya konulardan grup halinde ya da bire bir etütler de alabilmektedirler