Ders içerikleri güncel sınav sistemine göre hazırlanmıştır. Sınav Kampı boyunca İngilizce Yeterlilik (PROFICIENCY) sınavının her bölümü (çoktan seçmeli bölüm, writing bölümü) üzerinde ayrı ayrı sınav odaklı olarak çalışılmaktadır. Bunlara ek olarak PROF Vocab List‘lerden kelime ve kilit gramer konularıyla ilgili nokta atışı çalışmalar yapılmaktadır.

Hazırlık okuluna devam eden öğrencilerimiz için ortalamalarını arttırmak için okulda yapılan Mid-Term, Final ve Quiz sınavlarına yönelik olarak  program boyunca ek çalışmalar yapılmaktadır.